Privacyverklaring

Het Investeringsplan

Dit is de privacyverklaring van Het Investeringsplan (een handelsnaam van ProWealthGuide B.V.). Het Investeringsplan vindt jouw privacy ontzettend belangrijk. Daarom lees je in deze privacyverklaring hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke. Zo kun je lezen wat jouw rechten zijn, wat wij met jouw gegevens doen en waar we jouw gegevens opslaan.

Contactgegevens:

www.hetinvesteringsplan.nl
Spiegel 2
7944 SN Meppel
support@hetinvesteringsplan.nl
KvK: 8854068

Persoonsgegevens die verwerkt worden Het Investeringsplan heeft als voornaamste focus dat jij een online programma bij ons kunt kopen. Daarnaast kun je ook persoonlijke coaching afnemen. Zodra jij een dienst van Het Investeringsplan afneemt, gaan jij en Het Investeringsplan een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, hebben we van jou de volgende informatie nodig. Zonder deze informatie, kunnen wij helaas geen overeenkomst met jou sluiten.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst hebben wij de volgende informatie van jou nodig: Naam, Adres, E-mailadres, en Bankrekeningnummer. Eventueel geef jij ook jouw bedrijfsnaam en KvK-nummer door. Uit eigen beweging kun jij meer informatie verstrekken. Denk aan jouw telefoonnummer of misschien stel je een profielfoto in op jouw cursusprofiel. Dat betekent dat die gegevens ook verwerkt worden.

Wij hebben deze gegevens van jou doordat jij ze aan ons hebt verstrekt.

Het Investeringsplan maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder zie je per type dienstverlener welke gegevens wij daarvoor van jou verwerken, waarom dat gebeurt en op welke juridische grondslag.

Boekhouding/Administratie

Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maken we gebruik van verschillende software. Hiervoor maakt Het Investeringsplan gebruik van Moneybird, Plug&Pay en Mollie.

Deze partijen verwerken jouw naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer. Dat is noodzakelijk, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen.

Wij bewaren deze gegevens zeven jaar: dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert.

E-mail

Als je een aankoop doet via onze website, ontvang je vervolgens geautomatiseerde e-mails zodat je daadwerkelijk toegang tot het online programma kunt krijgen. Daarvoor maken wij gebruik van e-mailsoftware MailBlue. In deze gevallen verwerkt Het Investeringsplan jouw e-mailadres en naam.

Daarnaast kun jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief of gratis weggever. In dat geval verwerken we ook jouw e-mailadres en naam. We verwerken jouw gegevens voor de nieuwsbrief alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De verwerkingen die we hebben gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.

Cursusplatform

Het online programma van Het Investeringsplan worden gehost op het platform van The Huddle. Om jou toegang te verlenen tot dit platform, geeft Het Investeringsplan jouw e-mailadres aan dit platform.

Livesessies/meetings

Er kunnen livesessies zijn inbegrepen bij het onlien programma of als jij persoonlijke coaching afneemt. Dit vindt doorgaans plaats via Zoom. Jij ontvangt een link om deel te kunnen nemen aan deze sessie. Je bepaalt zelf of je een account aanmaakt bij Zoom: wij verstrekken jouw gegevens zelf niet aan deze partij. In meetings mag je er zelf voor kiezen of je jouw camera aanzet of niet en welke naam je laat zien.

Community

Bij het online programma hoort een community. Deze wordt gehost via Discord. Ook bij deze software maak jij zelf een account aan en krijg jij toegang tot de omgeving van Het Investeringsplan.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Het Investeringsplan bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat betekent concreet het volgende.

Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaren we jouw gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst (oftewel: na het aflopen van jouw cursustoegang). Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert.

Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaren we jouw gegevens maximaal twee jaar.

Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief of gratis weggever, dan verwijderen we jouw gegevens maximaal drie maanden na jouw uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Investeringsplan verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Soms worden jouw gegevens wel aan deze partijen verstrekt, maar alleen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting. Hierbij kun je denken aan software (zoals je hierboven al hebt kunnen lezen) of bijvoorbeeld een websitebouwer of accountant.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Het Investeringsplan, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Investeringsplan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens naar de VS

Het Investeringsplan werkt ook samen met partijen die niet in de EU zijn gevestigd, maar in de Verenigde Staten. Uiteraard is in dat geval onderzoek gedaan naar welke beveiligingsmaatregelen de betreffende partij heeft genomen om jouw gegevens te beschermen (zoals encryptie en pseudonimisering) en schakelt Het Investeringsplan deze partij pas in als we overtuigd zijn van het beschermingsniveau. Ook sluiten we verwerkersovereenkomsten en maken we aanvullende afspraken met deze partijen en beoordelen we per partij welke gegevens we erheen sturen en maken we een bijbehorende risico-afweging.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij Het Investeringsplan geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

De rechten die jij hebt

Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten: zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Investeringsplan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@hetinvesteringsplan.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen één maand.

Als je een klacht hebt

Uiteraard horen wij het ook graag van jou, maar Het Investeringsplan wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Het Investeringsplan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan het gebruik van sterke wachtwoorden, 2 factor authenticatie en een beveiligde website. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen?

Neem dan contact op via support@hetinvesteringsplan.nl.

Het Investeringsplan kan de privacyverklaring op elk moment wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze website.

Versie: Januari 2023

Cookieverklaring Het Investeringsplan B.V.

Dit is de cookieverklaring van Het Investeringsplan B.V. (hierna “Het Investeringsplan” of “Wij”). In deze verklaring lees je welke cookies worden gebruikt op de website van Het Investeringsplan en waarom.

Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare technieken die worden behandeld als cookies. Om de verklaring leesbaar te houden, spreken we hier over cookies.

Onze cookieverklaring kan tussendoor wijzigen. Op de website kun je altijd de meest actuele versie lezen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

Er zijn verschillende bewaartermijnen voor cookies. Sommige worden de cookies alleen de sessie bewaard, dus alleen tijdens het browsen op de website. Soms worden ze een bepaalde termijn bewaard en soms blijven ze altijd bewaard. De specifieke termijnen zie je hieronder.

De cookies die worden gebruikt

Er bestaan verschillende soorten cookies: functionele, analytische en marketing-cookies. Hierna leggen we uit welke cookies Het Investeringsplan gebruikt en waarom we dat doen.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals de taalinstellingen) te onthouden, zodat je onze website steeds makkelijk weer kunt bezoeken.

Analytische cookies
Met analytische cookies brengen we het gebruik van de website in kaart. Ook analyseren wij de mate waarin nieuwsbrieven worden geopend of gelezen, om op die manier onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Voor cookies maken we gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld, zodat traceren op individueel niveau onmogelijk is (het laatste octet van het IP-adres wordt weggelaten). Ook hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Ze volgen jou als websitegebruiker en worden daarom ook trackingcookies genoemd.

Op de website wordt gebruik gemaakt van de Facebook-pixel. Dat maakt het plaatsen van advertenties voor onze doelgroep eenvoudiger. Voor meer informatie over deze Facebook-pixel, verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaring van Meta.

Daarnaast maken we gebruik van cookies van Vimeo, om op die manier video’s te laten zien op onze website en in ons online programma. Deze partijen onthouden jouw voorkeuren.

Voor informatie over deze cookies, verwijzen we naar de privacy- en cookieverklaring van Vimeo.

Toestemming voor cookies

Functionele cookies worden standaard geplaatst, hier hoeven we geen toestemming voor te vragen. Voor de overige cookies vragen we jouw toestemming voordat je onze website bezoekt. Geef je geen toestemming? Dan worden er geen cookies geplaatst. Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van cookies te weigeren of via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te verwijderen. Met het gebruiken van cookies, worden er soms ook persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt altijd alleen met jouw toestemming. In onze privacyverklaring kun je meer lezen over het gebruiken van persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Neem dan contact op via support@hetinvesteringsplan.nl.

Versie: Januari 2023